Facebook: Czcionka: Kontrast:

Montaż ścian działowych i sufitów podwieszanych

Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy.

Kurs umiejętności zawodowych .

Cel kurs

nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych i podstaw teoretycznych w zakresie wykonywania zadań pracowniczych w zakresie montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy.

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje  130 godzin zajęć dydaktycznych w tym 104 godziny zajęć praktycznych na poligonie budowlanym lub firmie budowlanej .

Zakres szkolenia 

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach wykończeniowych
 2. Dokumentacja techniczna i rysunek zawodowy
 3. Podstawy materiałoznawstwa w systemach suchej zabudowy wnętrz
 4. Organizacja stanowiska pracy i technologia robót
 5. Montaż systemów ścian działowych
 6. Montaż systemów sufitów podwieszanych
 7. Montaż obudów konstrukcji dachowych w systemach suchej zabudowy
 8. Efektywność energetyczna w systemach suchej zabudowy
Zaświadczenia i certyfikaty

Kurs umiejętności zawodowych kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez organizatora. Osoba, która uzyskała wynik pozytywny otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodne ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szkolenie może być także zorganizowane jako kurs kursu przyuczającego lub doskonalący. Czas trwania oraz zakres materiału nauczania można odpowiednio dostosować do potrzeb uczestników szkolenia. Absolwent uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo