Facebook: Czcionka: Kontrast:

Moc młodych

Moc młodych

„Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach:

Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym wkład Funduszy Europejskich
mrągowski i szczycieński Moc młodych 410 1 032 366,29 zł 870 078,30 zł
działdowski, iławski, ostródzki,
nidzicki i nowomiejski
Moc młodych 689 1 032 366,29 zł 870 078,30 zł
bartoszycki, kętrzyński
i lidzbarski
Moc młodych 1157 1 032 366,29 zł 870 078,30 zł
braniewski , elbląski i m. Elbląg Moc młodych 1619 1 032 366,29 zł 870 078,30 zł
olsztyński, m. OlsztynMoc młodych 311 032 366,29 zł870 078,30 zł

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cele projektów

Celem każdego z projektów jest zwiększenie szans zatrudnienia minimum 80 biernych zawodowo mieszkańców poszczególnych mikroregionów województwa w wieku poniżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

W ramach każdego z projektów realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju i dalszej kariery zawodowej
 • Szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zawodowego zgodnie z predyspozycjami uczestnika i wymaganiami rynku pracy
 • Staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców
 • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty

 • co najmniej 42% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie;
 • co najmniej 33% uczestników zdobędzie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.

Zapraszamy do projektów osoby:

 • poniżej 30 roku życia
 • zamieszkujące teren powiatu, w którym realizowany jest dany projekt
 • osoby bierne zawodowo, które nie pracują, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu

Rekrutacja

Nabór do projektów prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od marca 2020 roku do wyczerpania miejsc (po 80 w każdym z projektów).

Szczegóły i zapisy w najbliższej placówce W-M ZDZ na terenie województwa:

Centrum Edukacji Adres Nr telefonu e-mail
Bartoszyce ul. 11-go Listopada 10
11-200 Bartoszyce
89 762 25 86
507 123 955
[email protected]
Biskupiecul. Kolejowa 1
11-300 Biskupiec
507 124 013[email protected]
Braniewo ul.  Morska 7, 14-500 Braniewo 55 620 83 55
507 123 982
[email protected]
Działdowo ul. Pocztowa 13 13-200 Działdowo 23 697 26 78
507 123 933
[email protected]
Elbląg ul. Grunwaldzka 2
Budynek B 29 pok. nr 19 82-300 Elbląg
55 230 43 57
609 050 566
[email protected]
Iława ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława 89 648 41 81
89 648 89 10
[email protected]
Kętrzyn ul. Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn 89 751 81 94
507 124 087
[email protected]
Lidzbark Warmiński ul. Orła Białego 7
11-100 Lidzbark Warmiński
89 767 45 88
89 767 16 83
[email protected]
Nidzica ul. Barke 2   13-100 Nidzica 89 625 75 44
507 124 028
[email protected]
Ostróda ul. Olsztyńska 17  14-100 Ostróda   89 646 25 10
507 124 216
[email protected]
Olsztynul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn

ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn
89 527 77 69
507 124 128

89 529 84 62
507 124 198

[email protected]

[email protected]
Szczytno ul. Chrobrego 4    12-100 Szczytno 89 624 20 68
89 624 841 55
[email protected]

Dlaczego warto

Zapewniamy:

 1. Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów.
 2. Dogodne terminy szkoleń.
 3. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.
 4. Atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach.
 5. Wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdów.
 6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas szkoleń i staży.
 7. Wsparcie finansowe w postaci stypendiów.
 8. Opiekę doradcy zawodowego.
 9. Szansę na trwałe zatrudnienie.

Harmonogramy usług

Harmonogramy usług realizowanych w poszczególnych projektach publikowane są na następujących podstronach:

Moc młodych 410

Moc młodych 689

Moc młodych 1157

Moc młodych 1619

Moc młodych 31

Zobacz również

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo