Facebook: Czcionka: Kontrast:

Młoda siła

Młoda siła

Projekt „Młoda siła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji projektu: 09.2016-09.2017

Dla kogo?

Osoby zamieszkujące powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki:

 1. w wieku 15-29 lat;
 2. bez pracy;
 3. nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni;
 4. zwłaszcza niezarejestrowane w PUP;
 5. mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nabory do projektu przewidziano dwa: we wrześniu 2016 oraz lutym/marcu 2017.

Co OFERUJEMY

Oferujemy pewną drogę do sukcesu:

 • doradztwo zawodowe – indywidualne poradnictwo oraz tworzenie planu rozwoju kariery przez profesjonalnych doradców zawodowych;
 • kurs – szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia;
 • 3 miesięczny staż zawodowy – pozwoli pracodawcy poznać Ciebie a Tobie pracodawcę. Gwarantujemy stypendium stażowe;
 • pośrednictwo pracy – wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

Dodatkowo

Dodatkowo oferujemy dodatek relokacyjny na zasiedlenie w wysokości maks. 6 000 zł  w przypadku gdy:

 • odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
  lub
 • czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG.

Dlaczego warto?

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy szkoleń;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych;
 • opiekę doradcy zawodowego i brokera.

Kontakt

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są w każdej placówce WMZDZ na terenie subregionu elbląskiego.

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie

Zobacz również

 • Żyj zawodowo 8

  Żyj zawodowo 8

  Centrum Edukacji w Nidzicy Projekt „Żyj zawodowo 7” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: I.2019 – II.2020 . …

 • Żyj zawodowo 5

  Żyj zawodowo 5

  Centrum Edukacji w Bartoszycach Projekt „Żyj zawodowo 5” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: I.2019-XII.2019. Wartość projektu ogółem: …

 • Żyj zawodowo 4

  Żyj zawodowo 4

  Centrum Edukacji w Mrągowie Projekt „Żyj zawodowo 4” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2019. Wartość projektu wynosi …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -