Facebook: Czcionka: Kontrast:

Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym

Kurs jest skierowany do osób które będą wykonywały prace montażowe instalacji grzewczych oraz gazowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 16 godz. dydaktycznych.

W trakcie szkolenia słuchacz:

– zalicza poszczególne bloki tematycznych w trakcie trwania szkolenia teoretycznego oraz  umiejętności praktycznych w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją W-M ZDZ, którą sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

Zakres szkolenia :
1. Technologia miedzi
2. Materiały (luty, pasty, topniki, gazy)
3. Wybrane elementy rysunku technicznego
4. Technika i technologia lutowania miękkiego i twardego
5. Kontrola połączeń lutowanych (wady)
6. Zasady bezpiecznej obsługi sprzętu
7. Samodzielne ćwiczenia w lutowaniu miękkim i twardym pod bezpośrednim nadzorem instruktorów

Warunki przystąpienia do kursu:  ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

  • Akupunktura małych zwierząt

    Cel kursu Na kursie poznasz i nauczysz się stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs jest przeznaczony dla: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i …

  • Pierwsza pomoc dziecku

    Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

  • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

    Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo