Facebook: Czcionka: Kontrast:

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE

Komisji Kwalifikacyjna Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki działa przy W-MZDZ w Olsztynie od 1998 roku. Wkrótce 20 lat. Została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest uprawniona do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Świadectwa kwalifikacyjne wystawiamy bezpośrednio po egzaminie.

Planowane terminy

Miesiąc

 

T E R M I N Y        S T A Ł E
Centrum Szkoleń Budowlanych Olsztyn            ul. Lubelska 33 c (tel.89 526 84 62, kom. 507 124 198)

Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu                    ul. Grunwaldzka 2, Budynek B29 , pok. nr 19 (Giełda Elbląska) ( tel.55 230 43 57,  kom.609 050 566)

Dzień miesiąca Godzina Dzień miesiąca Godzina
Styczeń 09-czwartek 15:00 07-wtorek 15:00
Luty 06-czwartek 15:00 04-wtorek 15:00
Marzec 05-czwartek 15:00 03-wtorek 15:00
Kwiecień 02-czwartek 15:00 07-wtorek 15:00
Maj 07-czwartek 15:00 05-wtorek 15:00
Czerwiec 04-czwartek 15:00 02-wtorek 15:00
Lipiec 02-czwartek 15:00 07-wtorek 15:00
Sierpień 06-czwartek 15:00 04-wtorek 15:00
Wrzesień 03-czwartek 15:00 01-wtorek 15:00
Październik 01-czwartek 15:00 06-wtorek 15:00
Listopad 05-czwartek 15:00 03-wtorek 15:00
Grudzień 03-czwartek 15:00 01-wtorek 15:00

Stałe terminy sesji egzaminacyjnych to każdy pierwszy czwartek (Olsztyn) oraz pierwszy wtorek (Elbląg –  miesiąca. Zawsze o godz. 15:00.

UWAGA.    Prosimy o bieżące monitorowanie terminów.W pracach Komisji organizowane są także dodatkowe -poza podanymi wyżej- sesje egzaminacyjne uwzględniające potrzeby lokalnych firm i ich pracowników. Weryfikacja i aktualizacja uprawnień jest wtedy prowadzona w Centrach Edukacji  W-M ZDZ . Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu u przedsiębiorcy .

– Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne;

– Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji i jest ono ważne 5 lat od daty wystawienia;

– W razie utraty lub zniszczenia świadectwa kwalifikacyjnego można uzyskać duplikat na podstawie wniosku  zainteresowanego.  Świadectwa wydawane w oparciu o dokumentację egzaminacyjną (protokoły, kopie świadectw) znajdującą się  do dwóch lat u sekretarza Komisji.  Po upływie 2 lat dokumentacja trafia do archiwum W-M ZDZ  w Olsztynie. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151. Opłata na rok 2020 wynosi 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych)

Więcej informacji o aktualnych pracach komisji egzaminacyjnej i dodatkowych terminach egzaminów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego   >tutaj : URE<

KONTAKT

  • Zygmunt Frąk – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki
    tel. 602 394 597      efzet@pro.onet.pl
  • Marta Kogut – Starszy Referent ds. Obsługi Komisji URE i Egzaminów Spawalniczych –  tel. 507 123 987,  m.kogut@wmzdz.pl


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo