Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca wykonujący transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

1.Kierowca przewożący osoby taksówką musi spełniać następujące kryteria:Spełniać wymogi „dobrej reputacji”,

2. Nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości,

3. Nie może mieć orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu kierowcy,

4. Musi mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy kat. B,

5. Nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,

6. Nie może mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

W celu uzyskania licencji w miastach powyżej 100 000 mieszkańców należy odbyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką, topografii oraz znajomości prawa miejscowego.

Zobacz również

  • Kadry i płace

    Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo