Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca wykonujący transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

1.Kierowca przewożący osoby taksówką musi spełniać następujące kryteria:Spełniać wymogi „dobrej reputacji”,

2. Nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości,

3. Nie może mieć orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu kierowcy,

4. Musi mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy kat. B,

5. Nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,

6. Nie może mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

W celu uzyskania licencji w miastach powyżej 100 000 mieszkańców należy odbyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką, topografii oraz znajomości prawa miejscowego.

Zobacz również

  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

    Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

  • Operator kombajnu

    Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

  • Pracownik administracyjno-biurowy

    Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo