Facebook: Czcionka: Kontrast:

Instalacje gazowe

Kurs doskonalący w zakresie eksploatacji (tj. obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych) urządzeń i instalacji gazowych

Cel szkolenia

Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych – gazowych

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje 60 godzin zajęć z zakresu teorii i praktyki

Zakres szkolenia 

 1. Przepisy prawne
 2. Bhp i ppoż.
 3. Paliwa gazowe
 4. Ogólne wiadomości o sieciach gazowych
 5. Instalacje gazowe
 6. Materiały stosowane do montażu instalacji gazowych
 7. Odbiór techniczny wykonanych instalacji gazowych
 8. Uruchomienie instalacji gazowej
 9. Podłączenie urządzeń – odbiorników gazu do instalacji
 10. Urządzenia pomiarowe oraz elementy automatyki
 11. Czynności obsługowe, konserwacyjne i remontowe

Absolwent po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Egzamin państwowy, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, koniecznego przy prowadzeniu prac eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach  gazowych, jest zdawany przed państwową komisją egzaminacyjną, powołaną zgodnie z przepisami przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo