Facebook: Czcionka: Kontrast:

ELEKTRYCZNE – ENERGETYCZNE – GAZOWE

Osoby wykonujące prace związane z się urządzeniami i instalacjami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Urzędu Regulacji Energetyki (URE)

Uprawnienia podzielone są na trzy grupy:

 • G1- uprawnienia elektryczne
 • G2- uprawnienia cieplne
 • G3- uprawnienia gazowe

Dla każdej grupy można uzyskać uprawnienia do :

 • Eksploatacji (E) i
 • Dozoru (D).

Każdy kto wykonuje instalacje elektryczne, hydrauliczne i gazowe oraz montuje i serwisuje urządzenia, powinien posiadać stosowane do tego uprawnienia – uprawnienia w zakresie ich Eksploatacji (E).
Dla sporządzania dokumentacji, np. protokołów odbioru urządzeń i instalacji, protokołów z prób ciśnieniowych, itd., niezbędne są odpowiednie uprawnienia w zakresie Dozoru (D).

Uczestnicy kursów prowadzonych przez W-MZDZ  mają możliwość uzyskania wszystkich uprawnień energetycznych: G1, G2 i G3, w zakresie ich eksploatacji (E) i dozoru (D)

 • uprawnienia elektryczne (G1 – E + D)
 • uprawnienia cieplne (G2 – E + D)
 • uprawnienia gazowe (G3 – E + D)

Proponowane szkolenia:

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Absolwenci szkoleń po zdanym egzaminie otrzymują zaświadczenie URE z opisem zakresu uprawnień.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w wybranym kursie, skontaktuj się z najbliższym Centrum Edukacji WM ZDZ .

lub wyspecjalizowanym w organizacji i prowadzeniu tego typu szkoleń Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Planowane kursy

 • (URE) EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

  (URE) EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

  Planowane terminy kursów: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV 06.12.2022godz. 8:00 cena: 550 zł Zapisy: Centrum Szkoleń Branżowych 89 526 84 62, e-mail: csb@wmzdz.pl

  06 12 2022 | ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn
 • (URE) POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 kV

  (URE) POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 kV

  Planowane terminy kursów: POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 kV 06.12.2022godz. 8:00 cena: 950zł Zapisy: Centrum Szkoleń Branżowych 89 526 84 62, e-mail: csb@wmzdz.pl a.osinska@wmzdz.pl

  06 12 2022 | ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo