Facebook: Czcionka: Kontrast:

Eksploatacja i dozór urządzeń i sieci energetycznych

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego i uprawnień w zakresie Grupy 2 tj. urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Informacje organizacyjne

Szkoleni trwa 60 godzin

 1. Kotły i urządzenia wytwarzające ciepło
 2. Sieci i instalacje cieple
 3. Automatyka sterowania i aparatura kontrolno-pomiarowa
 4. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 5. Urządzenia i sprzęt pomocniczy
 6. BHP i pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 7. Wybrane przepisy energetyczne
 8. Zajęcia praktyczne

Absolwent po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Po egzaminie przed Komisją URE  : świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacja lub dozoru.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo