Facebook: Czcionka: Kontrast:

Eksploatacja i dozór (gaz)

Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci gazowych
Cel kursu

Przygotowanie uczestników do podjęcia pracy przy montażu, serwisie, obsłudze instalacji i urządzeń gazowych i uzyskanie uprawnień  przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 20 godzin dydaktycznych . Warunki przystąpienia do kursu jest  ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

Zakres szkolenia 

 1.  Przepisy prawne
 2.  Bhp i ppoż.
 3.  Paliwa gazowe
 4.  Ogólne wiadomości o sieciach gazowych
 5.  Instalacje gazowe
 6.  Materiały stosowane do montażu instalacji gazowych
 7.  Odbiór techniczny wykonanych instalacji gazowych
 8.  Uruchomienie instalacji gazowej
 9.  Podłączenie urządzeń – odbiorników gazu do instalacji
 10.  Urządzenia pomiarowe oraz elementy automatyki
 11.  Czynności obsługowe, konserwacyjne i remontowe

Absolwent szkolenia po jego pomyślnym zakończeniu otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Edukacji oraz uprawnienia elektroenergetyczne po zdanym Egzaminie przed Komisją URE.

Szkolenie z możliwością refundacji w ramach  Usług Rozwojowych dla MŚP

Zobacz również

 • Akupunktura małych zwierząt

  Cel kursu Na kursie poznasz i nauczysz się stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs jest przeznaczony dla: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i …

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo