Facebook: Czcionka: Kontrast:

Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

Egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych,  gazowych

Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport).  Świadectwa kwalifikacyjne ważne 5 lat  wystawia Sekretarz Komisji  bezpośrednio po egzaminie.

Najbliższe egzaminy

Stałe terminy sesji egzaminacyjnych

 • Olsztyn – każdy pierwszy czwartek miesiąca
 • Elbląg – każdy pierwszy wtorek miesiąca
 • Zawsze o godz. 15:00

 

Miesiąc

TERMINY STAŁE

Centrum Szkoleń Budowlanych Olsztyn    ul. Lubelska 33 c(tel.89 526 84 62, kom. 507 124 198)

Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elbląg ul. Grunwaldzka 2, Budynek B29 , pok. nr 19 (Giełda Elbląska) ( tel.55 230 43 57,  kom.609 050 566)

Dzień miesiąca Godzina Dzień miesiąca Godzina
Wrzesień 06-czwartek 15:00 04-wtorek 15:00
Październik 04-czwartek 15:00 02-wtorek 15:00
Listopad 08-czwartek 15:00 06-wtorek 15:00
Grudzień 06-czwartek 15:00 04-wtorek 15:00

 

UWAGA – prosimy o bieżące monitorowanie terminów. W pracach Komisji organizowane są także dodatkowe, poza podanymi wyżej, sesje egzaminacyjne uwzględniające potrzeby lokalnych firm i ich pracowników. Weryfikacja i aktualizacja uprawnień jest wtedy prowadzona w Centrach Edukacji  W-M ZDZ . Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu u przedsiębiorcy.

GOTOWE DO POBRANIA WZORY WNIOSKÓW O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

ZAKRES  UPRAWNIEŃ  PRZYZNAWANYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ 

 Zakres_stwierdzania_kwalifikacji

WZORY ŚWIADECTW  KWALIFIKACYJNYCH

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151. Opłata na rok 2018 wynosi 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych)

W razie utraty lub zniszczenia świadectwa kwalifikacyjnego można uzyskać duplikat na podstawie wniosku  zainteresowanego.  Świadectwa wydawane w oparciu o dokumentację egzaminacyjną (protokoły, kopie świadectw) znajdującą się  do dwóch lat u sekretarza Komisji.  Po upływie 2 lat dokumentacja trafia do archiwum W-M ZDZ  w Olsztynie. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)

Dodatkowe informacje w Centrach Edukacji! 

Zygmunt Frąk – Przewodniczący Komisji  – tel. 602 394 597 , efzet@pro.onet.pl

Sebastian Kogut – Sekretarz Komisji –  tel. 728 827 474, tel. 507 123 987,  s.kogut@wmzdz.p

Jesteśmy na  Facebooku

Zobacz również

 • Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy weryfikujące/ aktualizujące  uprawnienia spawalnicze (111, 131, 135, 136, 138, 141, 311) Komisja Spawalnicza jest akredytowana  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt egzaminu 250,00 zł od każdej metody. Planowane terminy egzaminów spawalniczych (Olsztyn – każdy pierwszy …

 • EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH prowadzi szkolenia i egzaminowanie instalatorów  OZE Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu w zakresie wybranej kategorii OZE a po zdanym egzaminie Certyfikat Urząd Dozoru Technicznego i potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów …

 • Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Z NAMI ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA UDT Warmińsko-Mazurki ZDZ w Olsztynie w oparciu o działania swoich >placówek przeprowadza egzaminowanie absolwentów szkoleń przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków …

 • Egzaminy certyfikowane przez OTDL

  Egzaminy certyfikowane przez OTDL

  Jesteśmy pierwszym Ośrodkiem szkoleniowym na Warmii i Mazurach organizującym szkolenia wysokościowe we współpracy z Organizacją Techników Dostępu Linowego.  Egzaminy przed Komisją OTDL odbywają się w specjalnie do tego celu przystosowanym obiekcie szkoleń wysokościowych na ulicy Lubelskiej 33 c . …

 • EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  OŚRODEK  SZKOLENIA  I  EGZAMINOWANIA w zakresie termoplastycznych tworzyw  sztucznych . Warmińsko-Mazurski ZDZ  jest od 2016 roku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia spawaczy/zgrzewaczy tworzyw sztucznych Szklenia i egzaminowanie spawaczy przeprowadzone …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -