Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dotacje na założenie działalności gospodarczej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Od 2012 roku angażujemy się w udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będąc operatorem projektów unijnych. Jest to jeden ze sposobów na realizację naszej misji statutowej, czyli wspierania mieszkańców województwa w poprawie swojej sytuacji na rynku pracy. Oferujemy kompleksową pomoc przy zakładaniu własnej firmy, ze szczególnym naciskiem na pracę doradczą, tworzenie biznesplanu i kompetencyjne przygotowanie przyszłego przedsiębiorcy do sprawnego i bezpiecznego poruszania się w gąszczu przepisów. W wielu projektach przewidzieliśmy także finansowe wsparcie pomostowe, czyli comiesięczne środki na pokrycie bieżących obciążeń o charakterze stałym (jak ZUS, czynsz, itp). Znacząco ułatwia to przetrwanie trudności pierwszego okresu i przyczynia się do zwiększenia wskaźnika przeżywalności firm na rynku.

Ostatnimi zrealizowanymi przez nas przedsięwzięciami z tego zakresu była grupa projektów „Samozatrudnienie super sprawa!”, które prowadziliśmy od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te zostały zakończone i rozliczone, zostawiając po sobie efekt w postaci ponad 380 nowych biznesów funkcjonujących na Warmii i Mazurach. Więcej można poczytać na podstronach projektów:

W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 nie są przewidziane bezzwrotne środki finansowe na zakładanie działalności gospodarczej obsługiwane przez podmioty prywatne, dlatego też nie mamy możliwości kontynuować naszych działań jako operator finansowy. Niemniej jednak nadal jesteśmy gotowi do wspierania przyszłych przedsiębiorców, oferując (nierzadko darmowe) wsparcie szkoleniowe i doradcze, w tym w zakresie tworzenia biznesplanów i studiów wykonalności. Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej są bowiem nadal dostępne w ramach oferty Powiatowych Urzędów Pracy lub w ramach licznych funduszy pożyczkowych. Zapraszamy do kontaktu!

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług