Facebook: Czcionka: Kontrast:

Cyfrowa Edukacja Seniorów

Cyfrowa Edukacja Seniorów

Projekt „Cyfrowa Edukacja Seniorów” realizowany od  01.09.2023 do 31.12.2023 r. dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 r.

Wartość dofinansowania: 124 985,50 zł, wartość projektu ogółem: 138 060,00 zł

Krótki opis projektu

Projekt skierowany jest do 80 osób w wieku 60+ (seniorów), z 4 miast woj. warmińsko-mazurskiego tj. Braniewa, Iławy, Olsztyna i Szczytna, będących niepracującymi emerytami lub rencistami, nie posiadającymi lub posiadającymi niskie kompetencje cyfrowe, które z własnej inicjatywy chcą rozwinąć swoje e-umiejętności.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, wśród min. 60 seniorów poprzez podjęcie działań edukacyjnych w formie cyfrowych warsztatów i wycieczek, mających na celu rozwój  podstawowych kompetencji w zakresie obsługi komputera/ laptopa i smartfona, aplikacji do komunikacji, przemieszczania się itp. ułatwiających faktyczne funkcjonowanie w cyfrowym obecnie świecie. Dlatego też aktywności edukacyjne ukierunkowane są na praktyczne aspekty wykorzystywania nowych technologii w czynnościach dnia codziennego począwszy m.in. od komunikacji z bliskimi, urzędem, dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a kończąc na organizacji zakupów czy własnego czasu wolnego.

W projekcie planuje się powołanie 4 Klubów Cyfrowej Edukacji Seniora (w Braniewie, Iławie, Olsztynie i Szczytnie), w których będą organizowane zajęcia dla seniorów oraz realizację 96 warsztatów i 32 wycieczek cyfrowej edukacji z zapewnieniem poczęstunku podczas zajęć.

Udział seniorów w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja
Rekrutacja do projektu przewidywana jest w pierwszych dniach IX.2023.

Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji w Braniewie
tel. 55 230 42 96

Centrum Edukacji w Iławie
tel. 89 648 41 81

Centrum Edukacji w Olsztynie
tel. 89 523 72 64

Centrum Edukacji w Szczytnie
tel. 89 624 20 68

Harmonogramy wsparcia

Realizowanego w projekcie  „Cyfrowa Edukacja Seniorów” dostępne tutaj.

Zobacz również

 • Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej

  Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej

  Realizowane przez nas od lipca do grudnia 2023 roku przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej” polega na realizacji dwóch modułów: 1) zakupu kompletnej pracowni dydaktycznej z zakresu nauki …

 • Bony na cyfryzację

  Bony na cyfryzację

  Pandemia covid-19 uświadomiła nam wszystkim szereg problemów, ale i nowych możliwości, które łączą się z szerokorozumianą telepracą oraz telenauczaniem (e-learningiem). Aby lepiej przygotować się do tych wyzwań, skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego i rozpoczęliśmy realizację projektu …

 • Współfinansowanie opieki

  Współfinansowanie opieki

  Oferujemy wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. Szczegółowe informacje i aktualności na podstronie: dziecko.wmzdz.pl


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo