Facebook: Czcionka: Kontrast:

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
 • Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego osób lub rzeczy odpowiednio do rodzaju certyfikatu oraz rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
 • Przygotowanie specjalistyczne do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.
ZAKRES SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne – 48 godz.(Prawo cywilne, Prawo handlowe, Prawo Podatkowe, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Normy techniczne,  Dostęp do rynku, Bezpieczeństwo drogowe)

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO UKOŃCZENIU KURSU POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE

Kurs przygotowuje do testu kwalifikacyjnego na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Zdanie egzaminu (ITS) potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych do zarządzania firmą transportową i uprawnia do zarządzania transportem przedsiębiorstwa.

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 • W celu przystąpienia do egzaminu należy przesłać wniosek do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie wraz z opłatą: za egzamin – 500 zł, za wydanie certyfikatu – 300 zł.
 • Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami w każdym module po 8 losowo wybranych pytań. Zadanie egzaminacyjne składa się dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących po dwa pytania. Jeden z przykładów dotyczy czasu pracy kierowców. Czas rozwiązywania testów 120 minut, zadań 120 minut. Warunkiem zaliczenia  testu oraz zadań egzaminacyjnych jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części. Egzamin uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez kandydata  z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Zobacz również

 • Akupunktura małych zwierząt

  Cel kursu Na kursie poznasz i nauczysz się stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs jest przeznaczony dla: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i …

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo