CENTRUM EDUKACJI ZDZ W OSTRÓDZIE

CENTRUM EDUKACJI ZDZ W OSTRÓDZIE

ul. Olsztyńska 17
14-100 Ostróda
tel. 89 646 25 10
tel. 507 124 216
e-mail: [email protected]

OFERTA SZKOLENIOWA

Kursy:

Kursy i szkolenia realizowane w placówce W-M ZDZ

CENTRUM EDUKACJI REALIZUJE MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCE KURSY :
 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt
 • Zawodowy ubój oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt
 • Formierz tworzyw sztucznych w przemyśle szkutniczym
 • Operator wózków jezdniowych ( II WJO)
 • Konserwator wózków jezdniowych
 • Operator suwnic, wciągników i wciągarek
 • Podesty ruchome przejezdne
 • Hakowy dźwignic
 • Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 KV
 • Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV
 • Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1KV
 • Dozór oraz eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 • Eksploatacja urządzeń energetycznych – palcz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Dozór urządzeń energetycznych (ciepłowniczych)
 • Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • Dozór nad eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • Konsultacje w zakresie eksploatacji/dozoru urządzeń energetycznych (cieplnych)
 • Konsultacje w zakresie eksploatacji/dozoru urządzeń elektrycznych
 • Egzaminy Urzędu Regulacji Energetyki – świadectwa kwalifikacyjne wydawane bezpośrednio po egzaminie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy na różnych stanowiskach pracy
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • Opiekunka dziecięca- dzieci powyżej 3 roku życia
 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Pracownik administracji z elementami księgowości oraz kadr i płac
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i fakturowaniem
PROJEKTY UNIJNE
Pracodawco!

Skorzystaj z dofinansowania do kosztów szkolenia z: Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych

Zapraszamy do wizyty w naszej placówce!

Szkolenia indywidualne, specjalistyczne, zamknięte zrealizujemy  po identyfikacji i zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych. Umówione telefonicznie spotkanie może się odbyć w Firmie klienta.

W trakcie realizacji 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Planowane kursy

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.

Zobacz również

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców WMZDZ

  Ośrodek Szkolenia Kierowców WMZDZ

 • Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie

  Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie

 • Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

  Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

 • Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach

  Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach

 • Centrum Edukacji ZDZ w Biskupcu

  Centrum Edukacji ZDZ w Biskupcu

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

Facebook
Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo - strony www Olsztyn