Facebook: Czcionka: Kontrast:

Auditor systemu HACCP

Cel kursu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, funkcjonowania, doskonalenia i
weryfikacji systemu bezpieczeństwa żywności HACCP

Informacje organizacyjne

Kurs adresowany  do pracowników wszystkich szczebli, a w szczególności osoby odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; kandydatów na auditorów wewnętrznych; osób zaangażowanych w doradztwo w
zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie

Zakres szkolenia 

Podstawowe założenia systemu HACCP
Najważniejsze przepisy „Prawa żywnościowego”
Kary za nieprawidłowości w obrocie żywnością
Konsekwencje zatrucia pokarmowego
Dobra Praktyka Higieniczna oraz Dobra Praktyka Produkcyjna jako system warunkujący wdrożenie
skutecznego systemu HACCP
GHP/GMP – formułowanie zasad
Pytania dotyczące HACCP
Nieprawidłowości najczęściej identyfikowane w zakładach gastronomicznych
Układ funkcjonalny obiektów gastronomicznych a bezpieczeństwo żywności
Dokumentacja i dokumentowanie systemu HACCP
Tworzenie dokumentów systemowych
Rola szkoleń w systemie HACCP
Rola Kadry Kierowniczej w utrzymaniu systemu HACCP
Obowiązki i uprawnienia w systemie HACCP
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Cel usługi
Szczegółowe informacje o usłudze
Komunikacja w systemie HACCP
Informacja w systemie HACCP
Powołanie i praca zespołu ds. HACCP
Weryfikacja i doskonalenie systemu HACCP
Bieżąca weryfikacja systemu HACCP przez personel kierowniczy
Zasady auditowania w oparciu o obowiązujące normy
Praktyczne aspekty prowadzenie auditu
Formułowanie niezgodności
Przygotowanie dokumentacji z auditu

Kurs był ostatnio organizowany przez:  Centrum Edukacji w Olsztynie

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Aktualności   i Planowane kursy

Zobacz również

  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

    Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

  • Operator kombajnu

    Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

  • Pracownik administracyjno-biurowy

    Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo