• Unia Europejska
 • Fundusze Europejskie

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1

Wartość projektu ogółem: 383, 017,00 zł

Kwota dofinansowania363 866,15 zł

Wkład UE: 322 806,72 zł

Cel projektu:

zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia  30 niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 15-29 (młodzież NEET) zamieszkujących na terenie powiatu szczycieńskiego w okresie do 31.12.2019r poprzez kompleksowe działania aktywizacyjne.

Planowane efekty:
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 39%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 54%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 9 osób
Zapraszamy do projektu osoby:
 • bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo
 • które nie uczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu
 • w wieku od 15 do 29 r.ż.
 • zamieszkujące teren powiatu szczycieńskiego

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 30 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 20 osób)
 • pośrednictwo pracy (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące:

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • szansę na stałe zatrudnienie
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewiduje III rundy w okresie

IX 2018,

Lista rankingowa I – osoby bezrobotne niezarejestrowane

Lista rankingowa I – os. bierne zawodowo

I 2019, 

Lista rankingowa II – os. bierne zawodowo

Lista rankingowa II – os. bezrobotne niezarejestrowane

V 2019.

Lista rankingowa III – os. bierne zawodowo

Lista rankingowa III – os. niezarejestrowane w UP

Szczegóły dot. składania dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Szczytnie

ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 55,

kom. 507-124-045

[email protected]

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Od szkolenia do zatrudnienia” dostępne są >>tutaj<<

Zobacz również

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

Facebook
Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo - strony www Olsztyn