Facebook: Czcionka: Kontrast:

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1

Wartość projektu ogółem: 383, 017,00 zł

Kwota dofinansowania363 866,15 zł

Wkład UE: 322 806,72 zł

Cel projektu:

zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia  30 niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 15-29 (młodzież NEET) zamieszkujących na terenie powiatu szczycieńskiego w okresie do 31.12.2019r poprzez kompleksowe działania aktywizacyjne.

Planowane efekty:
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 39%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 54%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 9 osób
Zapraszamy do projektu osoby:
 • bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo
 • które nie uczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu
 • w wieku od 15 do 29 r.ż.
 • zamieszkujące teren powiatu szczycieńskiego

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 30 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 20 osób)
 • pośrednictwo pracy (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące:

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • szansę na stałe zatrudnienie
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewiduje III rundy w okresie

IX 2018,

Lista rankingowa I – osoby bezrobotne niezarejestrowane

Lista rankingowa I – os. bierne zawodowo

I 2019, 

Lista rankingowa II – os. bierne zawodowo

Lista rankingowa II – os. bezrobotne niezarejestrowane

V 2019.

Lista rankingowa III – os. bierne zawodowo

Lista rankingowa III – os. niezarejestrowane w UP

Szczegóły dot. składania dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Szczytnie

ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 55,

kom. 507-124-045

szczytno@wzdz.pl

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Od szkolenia do zatrudnienia” dostępne są >>tutaj<<

Zobacz również

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Szkolenia, edukacja, rozwój

Szkolenia, edukacja, rozwój

„Szkolenia, edukacja, rozwój” to grupa 9 powiatowych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od stycznia 2020 do czerwca 2021 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiat) Tytuł projektu Wartość projektu W …

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

„Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2” to projekt aktywizacji zawodowej, realizowany przez Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ, w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. jest …

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj zawodowo 10 Projekt „ Żyj zawodowo 10!” jest realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo