Facebook: Czcionka: Kontrast:

Odnawialne źródła energii : solary, pompy cieplne, fotowoltaika, biomasa

  • Termin: 08 05 2019
  • Lokalizacja: Olsztyn ul. Lubelska 33 c
Kursy w obszarze montażu, eksploatacji i konserwacji systemów odnawialnych źródeł energii saw prowadzone w certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego  ośrodku szkoleniowym ” CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH W OLSZTYNIE”
Oferta szkoleniowa obejmuje 4o godzinne kursy prowadzone wg akredytowanych przez UDT programów opracowanych i zatwierdzonych przez ZDZ programów.
1. Monter mikro i małej instalacji  OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
2. Monter mikro i małej instalacji  OZE – słoneczne systemy grzewcze SOLARY
3. Monter mikro i małej instalacji  OZE – Pompy ciepła.
4. Monter mikro i małej instalacji  OZE – Kotły i piece na biomasę.

Grupy szkoleniowe organizowane są na bieżąco zgodnie z napływającymi zgłoszeniami, zamówieniami i zapisami na kursy. Terminy te sa aktualizowane na bieżąco i podawane na naszej stronie głównej w zakładce „PLANOWANE KURSY”

Niemniej przewidujemy stałe – niżej podane – terminy rekrutacji w roku 2019  (to  każda 2 środa miesiąca) :

  • 8 maj 2019 r.
  • 12 czerwiec 2019 r.
  • 10 lipiec 2019 r.
  • 14 sierpień 2019 r.
  • 11 wrzesień 2019 r.
  • 9 październik 2019 r.
  • 13 listopad 2019 r.
  • 11 grudzień 2019 r.

Szczegółowe informacje o terminach rozpoczęcia w/w szkoleń, tematach zajęć  w zakładce : Planowane kursy oraz w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie.

Kursy prowadzone są w oparciu o własną bazę szkoleniową z bardzo dobrym zapleczem dydaktycznym o realizacji zajęć praktycznych i teoretycznych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Więc informacji i zapisy w:

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl

Zgłoś sie już dziś!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo