Facebook: Czcionka: Kontrast:

3 kroki do pracy

3 kroki do pracy

O PROJEKCIE

Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na terenie powiatu olsztyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: podjęcie zatrudnienia do VIII. 2018 przez min. 14 (7K, 7M) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego,
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy

Planowane efekty:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – na poziomie 38%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – na poziomie 39%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie 30%
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 14, w tym 100% osób z niskimi kwalifikacjami, 5 biernych zawodowo, 9 bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotni)
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje, po opuszczeniu programu – 11, w tym, 5 biernych zawodowo, 6 bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotni)

 

 

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty min. 3 instrumentami wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze śr. 8h/os i praca nad IPD w wymiarze śr. 4 h/os
 • warsztaty „Warsztaty kompetencji pracowniczych”
 • szkolenia zawodowe w wymiarze śr. 150h
 • trzymiesięczne staże zawodowe dla min. 26 osób
 • pośrednictwo pracy i przygotowanie portfolio uczestnika

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0083/17,  wartość projektu ogółem: 457 981,70 zł,  kwota dofinansowania: 435 082,61 zł,  wkład UE: 389 284,45 zł

Szczegółowe informacje w Centrum Edukacji ZDZ w Biskupcu.

Rekrutacja
 •  I Tura – od 01.09.2017r. do 30.09.2017r.
 •  II Tura – od 15.12.2017r. do 15.01.2018r.
Wyniki rekrutacji do projektu „3 kroki do pracy:

I Tura

 1. Lista rankingowa osób bezrobotnych niezarajestrowanych w urzędzie pracy
 2. Lista rankingowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy
 3. Lista rankingowa osób biernych zawodowo

II Tura

 1. Lista rankingowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy
 2. Lista rankingowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy
 3. Lista rankingowa osób biernych zawodowo

 

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w  projekcie 3 kroki do pracy  

Zobacz również

 • DOTACJE

  DOTACJE

 • IV TURA (RD-dotacje)

  IV TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa IV tura : Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – IV tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej IV tura Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie …

 • III TURA (RD-dotacje)

  III TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – III tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej III tura Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków odbędzie się w dniach od 10.04.2019 …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -