Facebook: Czcionka: Kontrast:

październik 2021

Pilarz – drwal

Pilarz – drwal

Planowane terminy kursów: Pilarz – drwal 28.10.2021, godz. 15.00 Zapisy: Centrum Edukacji w Ostródzie tel 89 646 25 10; kom 507 124 216

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Planowane terminy kursów: Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (kl. 2 i 3 ADR) 27.10.2021 Zapisy: Centrum Edukacji w Olsztynie tel 89 527 77 69; kom 507 124 128

Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych

Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych

Planowane terminy kursów: Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych 25.10.2021 Zapisy: Centrum Edukacji w Kętrzynie tel 89 751 81 94; kom 507 124 087

Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Planowane terminy kursów: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 20.10.2021godz.: 15:00 Zapisy: Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie tel 89 741-35-23; kom 507 123 934

Prawo jazdy Kat. C+E

Prawo jazdy Kat. C+E

CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

Prawo jazdy Kat. C

Prawo jazdy Kat. C

Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B

Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godzin …

Prawo jazdy kat. B+E

Prawo jazdy kat. B+E

Cel szkolenia Doskonalenie znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Poznanie zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Poznanie zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Zdobycie umiejętności kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie …

Prawo jazdy kat. A

Prawo jazdy kat. A

Cel szkolenia Zdobycie wiadomości na temat przepisów i zasad ruchu drogowego oraz  zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poznanie przepisów szczegółowych o ruchu pojazdów. Poznanie zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku. Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów …

Prawo jazdy kat. A1

Prawo jazdy kat. A1

Cel szkolenia Zdobycie wiadomości na temat przepisów i zasad ruchu drogowego oraz  zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poznanie przepisów szczegółowych o ruchu pojazdów. Poznanie zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku. Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo