Facebook: Czcionka: Kontrast:

maj 2019

Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Absolwent szkolenia po zdanym egzaminie nabywa bezterminowe uprawnienia montera. Egzamin przeprowadza  Komisja Egzaminacyjna  Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie . Najbliższy egzamin :  Olsztyn ul. Lubelska  33 c Zakres tematyczny kursu PLANOWANE TERMINY …

Komputerowy

Komputerowy

Podstawy edycji tekstów, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji i grafiki komputerowej , poruszania się w sieci i poczty elektronicznej Kurs  rozpoczyna się   09.05.2019 Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy : Centrum Edukacji w Olsztynie …

Odnawialne źródła energii : solary, pompy cieplne, fotowoltaika, biomasa

Odnawialne źródła energii : solary, pompy cieplne, fotowoltaika, biomasa

Kursy w obszarze montażu, eksploatacji i konserwacji systemów odnawialnych źródeł energii saw prowadzone w certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego  ośrodku szkoleniowym ” CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH W OLSZTYNIE” Oferta szkoleniowa obejmuje 4o godzinne kursy prowadzone wg …

Obsługa suwnic

Obsługa suwnic

Kurs realizowany w terminie : 06.05.2019r.- 10.05.2019r. Centrum Edukacji w Ostródzie  ul. Olsztyńska 17 14-100 Ostróda tel. 89 646 25 10 tel. 507 124 216 e-mail: [email protected]

AutoCAD (II stopnia)

AutoCAD (II stopnia)

Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo