Facebook: Czcionka: Kontrast:

maj 2019

Pracownik administracyjno-księgowy

Pracownik administracyjno-księgowy

Czas realizacji 50 godz. dydaktycznych Termin rozpoczęcia : 24 maj 2019 r. Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Nidzicy  ul. Barke 2 13-100 Nidzica tel. 89 625 75 44 e-mail: [email protected]

Kuchnia regionalna

Kuchnia regionalna

Startujemy już 23 maja 2019 Kurs trwa 4o godzin dydaktycznych Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Nidzicy  ul. Barke 213-100 Nidzicatel. 89 625 75 44e-mail: [email protected]

MMA (111) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym – elektroda otulona

MMA (111) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym – elektroda otulona

Kurs trwa 124 godziny  i jest prowadzone pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  Posiadanie uprawnień spawalniczych na Poziomie 1- wykonywanie spoin pachwinowych umożliwia dalsze doskonalenie umiejętności na kolejnych kursach tj : Poziom 2- wykonywanie spoin czołowych …

Ochrona roślin – doradztwo

Ochrona roślin – doradztwo

Dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy Planowany termin realizacji 21-22 maj 2019 r. Kurs akredytowany w PIOR. Koszt szkolenia : 350,00 zł Informacja o kursach ochrony roślin Więcej informacji i zapisy w …

Obsługa komputera dla pracowników administracyjno-biurowych

Obsługa komputera dla pracowników administracyjno-biurowych

Zakres tematyczny kursu : MS Word , Excell , PowerPoint, Poczta Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 …

Język migowy – podstawy (cz.1)

Język migowy – podstawy (cz.1)

Kurs adresowany do pracowników obsługujących w swojej pracy osoby niesłyszące. Uczestnikami mogą być pracownicy urzędów administracji publicznej i samorządowej, pracownicy handlu i usług, pracownicy działu kadr zakładów pracy zatrudniających niesłyszących, wolontariusze i wszyscy chętni, zaangażowani …

Pracownik ubojowy

Pracownik ubojowy

Kurs rozpoczyna się w dniu 20 maja 2019 o godz. 12:00 Termin realizacji 20-21.05.2019 Koszt szkolenia 250,00 zł Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Edukacji w Bartoszycach ul. 11 listopada 10 11-200 Bartoszyce tel. 89 762 …

Animator zabaw dla dzieci

Animator zabaw dla dzieci

Kurs  rozpoczyna się   15 maja Bliższe informacje i zapisy : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 510-548 Olsztyntel. 89 527 77 69tel. 89 535 39 83fax 89 535 39 84e-mail: [email protected]

Animator zabaw dla dzieci

Animator zabaw dla dzieci

Kurs realizowany od 06.05.2019 r. Centrum Edukacji w Ostródzie  ul. Olsztyńska 17 14-100 Ostróda tel. 89 646 25 10 tel. 507 124 216 e-mail: [email protected]

Grafika komputerowa – podstawy

Grafika komputerowa – podstawy

Kurs  rozpoczyna się   15 maja Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax …

Florysta

Florysta

Kurs rozpoczyna się w dniu 13.05.2019 Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Ostródzie  ul. Olsztyńska 17 14-100 Ostróda tel. 89 646 25 10 tel. 507 124 216 e-mail: [email protected]

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenia okresowe dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E 10.05.2019, 24.05.2019, 07.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 19.07.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 06.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 08.11.2019, 22.11.2019, 06.12.2019, 20.12.2019. Szczegółowe informacje i zapisy : Centrum Edukacji w …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo