Facebook: Czcionka: Kontrast:

Styczeń 2019

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Rozpoczęcie – 31 styczeń 2019 r. godz. 15:30 Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Ostródzie  ul. Olsztyńska 17 14-100 Ostróda tel. 89 646 25 10 …

Uprawnienia elektroenergetyczne (+ egzamin)

Uprawnienia elektroenergetyczne (+ egzamin)

Termin rozpoczęcia konsultacji godz. 9:00 środa 30.01.2019r. Egzamin o godz.14:00 Planowany termin wydania uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki bezpośrednio po zdanym egzaminie . Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Biskupcu  ul. Słowackiego 12 11-300 …

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, …

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV

Kurs trwa 24 godz. dydaktyczne Absolwent kursu jest przygotowany do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych. Egzamin państwowy przed Komisją Nr 151 Urzędy Regulacji Energetyki. Kurs rozpoczyna się w dniu 26.01.209 . Zakończenie kursu w dniu 03.02.2019 r. …

Prace na wysokości – dostęp budowlany

Prace na wysokości – dostęp budowlany

Kurs „Prace na wysokości metodą dostępu budowlanego” rozpoczyna się o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c. Kurs trwa dwa dni : zakres tematyczny kursu Więcej informacji i zapisy na kurs w: CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH …

ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

CEL KURSU Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postepowania …

Obsługa podestów ruchomych

Obsługa podestów ruchomych

Termin rozpoczęcia zajęć godz. 14:00  wtorek 22.01.2019r. w Centrum Edukacji w Biskupcu. Kurs kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Biskupcu  ul. Słowackiego 12 11-300 Biskupiec tel. …

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego

Planowany termin rozpoczęcia kursu  : 22.01.2019 r. Czas szkolenia : 80 godzin dydaktycznych w tym 67 godz.  z obsługi wózka , 13 godz.  zagadnienia magazynowe. Miejsce realizacji Górowo Iławeckie Więcej informacji i zapisy w : …

Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

Kurs przygotowuje do wykonywania prac na stanowisku elektryka budowlanego. Kończy się  egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień elektroenergetycznych do 1 kV Kur rozpoczyna się  o godz. 8:00  w Olsztynie na …

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej w transporcie drogowym. Zajęcia obejmują:  Prawo cywilne, Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Prawo socjalne, Ubezpieczenia, Dostęp do zawodu i rynku, Prawo podatkowe, Bezpieczeństwo …

Kierowca wykonujący transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Kierowca wykonujący transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

1.Kierowca przewożący osoby taksówką musi spełniać następujące kryteria:Spełniać wymogi „dobrej reputacji”, 2. Nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 3. Nie może mieć orzeczenia o zakazie …

Transport i przewóz zwierząt

Transport i przewóz zwierząt

Kurs dotyczy kierowców lub konwojentów wykonujących czynności w zakresie transportu i obsługi zwierząt. Zakres tematyczny kursu: Regulacje prawne dotyczące transportu zwierząt. Fizjologia zwierząt, potrzeby pokarmowe, zachowanie oraz koncepcję stresu. Praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt. Wpływ zachowania …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -