Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E

CEL SZKOLENIA

 1. Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
 2. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania.
 3. Przypomnienie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 4. Doskonalenie znajomości problematyki z zakresu bloku programowego II (zakres tematyczny 2-20) wybranych przez kursanta.

ZAKRES SZKOLENIA

 • 35 godz. zajęć teoretycznych w ramach kursu okresowego obejmującego moduły obowiązkowe – 21 godzin oraz tematy do wyboru przez kursanta 14 godz. (blok programowy II tematy 2-20)

ZAKRES UPRAWNIEŃ

 1. Ukończenie kursu okresowego przedłuża ważność prawa jazdy na kolejne 5 lat po wykonaniu badań lekarskich oraz psychologicznych

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Ukończenie kursu okresowego jest obowiązkiem prawnym.
 2. Po ukończeniu kursu osoba musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego modułu.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. W ciągu jednego dnia może być zrealizowany nie więcej niż jeden moduł szkolenia.
 7. Szkolenie nie podlega egzaminowi.
 8. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Akupunktura małych zwierząt

  Cel kursu Na kursie poznasz i nauczysz się stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs jest przeznaczony dla: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i …

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo