Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E

CEL SZKOLENIA

 1. Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
 2. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania.
 3. Przypomnienie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 4. Doskonalenie znajomości problematyki z zakresu bloku programowego II (zakres tematyczny 2-20) wybranych przez kursanta.

ZAKRES SZKOLENIA

 • 35 godz. zajęć teoretycznych w ramach kursu okresowego obejmującego moduły obowiązkowe – 21 godzin oraz tematy do wyboru przez kursanta 14 godz. (blok programowy II tematy 2-20)

ZAKRES UPRAWNIEŃ

 1. Ukończenie kursu okresowego przedłuża ważność prawa jazdy na kolejne 5 lat po wykonaniu badań lekarskich oraz psychologicznych

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Ukończenie kursu okresowego jest obowiązkiem prawnym.
 2. Po ukończeniu kursu osoba musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego modułu.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. W ciągu jednego dnia może być zrealizowany nie więcej niż jeden moduł szkolenia.
 7. Szkolenie nie podlega egzaminowi.
 8. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo