Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E

CEL SZKOLENIA

 1. Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
 2. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania.
 3. Przypomnienie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 4. Doskonalenie znajomości problematyki z zakresu bloku programowego II (zakres tematyczny 2-20) wybranych przez kursanta.

ZAKRES SZKOLENIA

 • 35 godz. zajęć teoretycznych w ramach kursu okresowego obejmującego moduły obowiązkowe – 21 godzin oraz tematy do wyboru przez kursanta 14 godz. (blok programowy II tematy 2-20)

ZAKRES UPRAWNIEŃ

 1. Ukończenie kursu okresowego przedłuża ważność prawa jazdy na kolejne 5 lat po wykonaniu badań lekarskich oraz psychologicznych

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Ukończenie kursu okresowego jest obowiązkiem prawnym.
 2. Po ukończeniu kursu osoba musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego modułu.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. W ciągu jednego dnia może być zrealizowany nie więcej niż jeden moduł szkolenia.
 7. Szkolenie nie podlega egzaminowi.
 8. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo