Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik usług kosmetycznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik usług kosmetycznych

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należy: przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz całego ciała, udzielania porad kosmetycznych oraz organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. Absolwent naszej szkoły potrafi wykonać profesjonalny makijaż dostosowany do typu cery i urody, wykonać wszelakie zabiegi kosmetyczne wraz z obsługą przeznaczonego do tego sprzętu od zabiegów w okolicy oczu aż po stopy.

Kwalifikacja zawodowa

  • FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Realizowane przedmioty

Podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym, język angielski w kosmetyce, podstawy anatomii i fizjologii, podstawy dermatologii, kosmetyka, preparatyka kosmetyczna, podstawy fizykoterapii, podstawy zdrowego żywienia, komunikacja interpersonalna, podstawy marketingu, pracownia kosmetyki twarzy, pracownia makijażu i stylizacji, pracownia masażu kosmetycznego, pracownia kosmetyki ciała, pracownia kosmetyki dłoni i stóp, pracownia fizykoterapii, pierwsza pomoc przedmedyczna, praktyka zawodowa.

Kariera

Absolwenci mogą podejmować pracę w wyspecjalizowanych zakładach kosmetycznych lub uruchomić własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w sekretariacie szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom Technika usług kosmetycznych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług