Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekun medyczny - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim

sala lekcyjna
sala lekcyjna z komputerami

Opiekun medyczny

  • System:Stacjonarny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:1,5 roku

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać osoby ze średnim wykształceniem (matura nie jest wymagana). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opiekun medyczny jest przyszłościowym i poszukiwanym zawodem.  Umożliwia podjęcie pracy w wielu miejscach, na przykład w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, prywatnych klinikach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych, ośrodkach rehabilitacyjnych a także w domach prywatnych, świadcząc opiekę indywidualną.  Opiekunowie medyczni mogą liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale także na rozwój kariery prowadząc własną działalność gospodarczą.  Praktyczna wiedza przydaje się nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, gdyż pozwala chronić siebie i swoich bliskich.

Kwalifikacja zawodowa

  • MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Realizowane przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy, anatomia i fizjopatologia, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, promocja zdrowia i profilaktyki, elementy psychologii i socjologii, dokumentacja w pracy opiekuna medycznego, język migowy, język angielski zawodowy, podstawy przedsiębiorczości (dot. słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć), pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, pracownia pierwszej pomocy medycznej, pracownia umiejętności zawodowych, prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom Opiekunki dziecięcej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług