Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik żywienia i usług gastronomicznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Szczytnie

sala lekcyjna z komputerami
sala lekcyjna z komputerami

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Atrakcyjność zawodu wynika z potrzeb rynku, na którym dynamicznie rozwijają się usługi gastronomiczne i cateringowe zapewniające potrzeby żywieniowe konsumentów. Zwiększająca się ilość lokali gastronomicznych powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrze przygotowanych do zawodu pracowników, którzy muszą sprostać wzrastającej konkurencyjności ofert usług gastronomicznych. Zadania zawodowe z organizacji żywienia związane są z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem, wykonywaniem i rozliczaniem produkcji potraw i napojów. Układanie atrakcyjnego menu codziennego i okolicznościowego jest elementem strategii konkurencyjności w branży. Zadania zawodowe w organizacji usług gastronomicznych związane są z planowaniem, promowaniem, organizowaniem i rozliczaniem usług gastronomicznych i cateringowych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami ułatwia wykonywanie zadań związanych z organizacją żywienia i usług gastronomicznych, które mogą być realizowane w macierzystym zakładzie gastronomicznym lub w ramach oferty cateringowej. Absolwenci szkoły zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.12.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • ekspedycji potraw i napojów
 • oceniania jakości żywności
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • wykonywania usług gastronomicznych

Kwalifikacja zawodowa

 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy żywienia i gastronomii, planowanie żywienia, organizowanie produkcji gastronomicznej, prowadzenie usług gastronomicznych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • organizator imprez okolicznościowych
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik firmy cateringowej
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • szef kuchni/kucharz w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych

lub prowadzić własną działalność

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dla kandydatów pełnoletnich

  Pobierz

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dla kandydatów niepełnoletnich

  Pobierz

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w liczbie 140 godzin.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług