Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik przemysłu drzewnego - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Szczytnie

sala lekcyjna z komputerami
sala lekcyjna z komputerami

Technik przemysłu drzewnego

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Kwalifikacja zawodowa

 • DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (kwalifikacja DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy automatyki przemysłu drzewnego, planowanie przebiegu zautomatyzowanych procesów produkcyjnych przemysłu drzewnego, organizowanie i monitorowanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych w przemyśle drzewnym, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik przemysłu drzewnego znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w przedsiębiorstwach meblarsko-stolarskich, zakładach produkcyjnych i usługowych przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego zajmujących się zautomatyzowanym wytwarzaniem wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dla kandydatów pełnoletnich

  Pobierz

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dla kandydatów niepełnoletnich

  Pobierz

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w liczbie 140 godzin.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług