Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Monter stolarki budowlanej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Monter stolarki budowlanej

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Branża budowlana to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, nieustannie poszukujący specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii. Monter stolarki budowlanej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy branży budowlanej na wysoko wykwalifikowanych specjalistów – pracowników zajmujących się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, bram, osłon okiennych i drzwiowych, a także montażem schodów modułowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
 • montowania, demontowania i naprawy okien dachowych i włazów stropowych
 • montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • montowania, demontowania i naprawy bram
 • montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych

Kwalifikacja zawodowa

 • BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa w montażu stolarki budowlanej, montaż okien i drzwi balkonowych, montaż okien dachowych i włazów stropowych, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż bram, montaż osłon okiennych i drzwiowych, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży budowlanej, w fabrykach produkcji stolarki budowlanej, w dużych przedsiębiorstwach budowlanych i małych zakładach remontowo-usługowych, mogą podjąć pracę jako przedstawiciele handlowi stolarki budowlanej lub mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług