Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mechatronik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Mechatronik

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Mechatronik to złożony zawód, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak mechanika, automatyka, elektronika czy informatyka. Stanowi bardzo przyszłościową profesję – zapewnia nie tylko satysfakcjonujące zarobki, lecz także rozwój zawodowy.

Mechatronik zajmuje się montażem, demontażem, programowaniem, naprawami, konserwacją, modernizacją maszyn i urządzeń mechatronicznych różnych typów. W szczególności są to: silniki elektryczne prądu stałego i przemiennego, mechanizmy precyzyjne (takie jak występują np. w kserokopiarkach lub drukarkach), układy pneumatyczne i hydrauliczne, sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, sprzęt AGD, układy automatyki, wyłączniki i przełączniki wysokiego i niskiego napięcia, przekładniki, przekaźniki, czujniki i przetworniki, urządzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa, sygnalizacyjna i zabezpieczająca.

Kwalifikacja zawodowa

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: konstrukcje i technologie mechatroniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, elementy i układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Mechatronik może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w przemyśle przy utrzymaniu ruchu linii produkcyjnych, w przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym), stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.03.Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług