Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Elektromechanik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Elektromechanik

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Elektromechanik należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Praca w charakterze elektromechanika to połączenie pokrewnych zawodów, a mianowicie elektryka oraz mechanika. Elektromechanik to nie tylko fachowiec, który zajmuje się elektryką w samochodach, ale również może to być specjalista od innych urządzeń, w których istotnym elementem jest elektryka.

Elektromechanik jest osobą, która zajmuje się naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych, które stosowane są w różnych gałęziach gospodarki. Elektromechanik diagnozuje sprzęt, znajduje przyczynę awarii, następnie usuwa ją poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonego elementu, przywracając tym samym prawidłową pracę urządzenia. Dokonuje przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych, montuje oraz demontuje podzespoły elektryczne i mechaniczne w urządzeniach, a także konserwuje i naprawia sprzęt.

Kwalifikacja zawodowa

 • ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy elektrotechniki maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż mechaniczny podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, uruchamianie i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Elektromechanik może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w przemyśle przy utrzymaniu ruchu linii produkcyjnych, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług