Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Automatyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Automatyk

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Automatyk to zawód techniczny, który jest bardzo dobrze opłacany w Polsce. Jest coraz więcej stanowisk pracy dla automatyków i coraz bardziej się ich poszukuje ze względu na znaczne wykorzystywanie we wszelkich zakładach urządzeń, które wykorzystują technologie z pogranicza mechaniki, elektroniki i elektryki.

Czym się zajmuje automatyk?

 • instaluje i montuje zespoły i elementy automatyki przemysłowej
 • demontuje i wykonuje naprawy elementów i urządzeń automatyki przemysłowej
 • udziela informacji o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej
 • wykonuje próby i badania diagnostyczne, przeprowadza weryfikację zużytych części mechanizmów oraz urządzeń automatyki przemysłowej
 • instaluje i uruchamia na stanowisku pracy nowe urządzenia i aparatury
 • diagnozuje nieprawidłowości działania zespołów i elementów systemu sterowania, konserwuje, reguluje i nadzoruje pracę urządzeń, określa optymalne warunki ich pracy, skaluje przyrządy kontrolno-pomiarowe

Kwalifikacja zawodowa

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy automatyki, montaż układów automatyki przemysłowej, uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie automatyk po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik automatyk po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:

 • w działach utrzymania ruchu zakładów użytkujących aparaturę pomiarowo-kontrolną
 • w zautomatyzowanych zakładach z urządzeniami precyzyjnymi
 • w zakładach produkujących (także prowadzących usługi w zakresie instalowania, przeglądu i naprawy)
 • wykorzystując elementy automatyki przemysłowej, układy sterowania aparaturą pomiarowo-kontrolną
 • z zautomatyzowanymi urządzeniami dla różnych przeznaczeń (maszyny budowlane, samochody, tabor kolejowy)

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług