Facebook: Czcionka: Kontrast:

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW I BEZPIECZNE USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Cel szkolenia

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznego demontażu wyrobów azbestowych i ich usuwania z placu budowy w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Szkolenie trwa 44 godziny .

Zakres szkolenia 

1. Regulacje prawne dotyczące BHP przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem
2. Azbest-właściwości, zastosowanie, zużycie i zagrożenia
3. Stan prawny w Polsce dotyczący wyrobów zawierających azbest
4. Wyroby budowlane zawierające azbest-powstawanie odpadów azbestowych
5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest
6. Organizacja robót i technologia rozbiórki obiektów z elementami azbestu
7. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenie prac
8. Transport i składowanie odpadów azbestowych
9. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej  podczas prac remontowych i rozbiórkowych w kontakcie z azbestem
10. Programy usuwania wyrobów azbestowych w Polsce

Więcej informacji:

Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ
ul. Lubelska 33    10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62   tel. 507 124 198  Email:  csb@wmzdz.pl  Strona internetowa:  http://csb.olsztyn.pl

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

  • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

    Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

  • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

    CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

  • Prawo jazdy Kat. C+E

    CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo