Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Brukarz - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Kursy zawodowe

Brukarz

 • Termin:

  Wkrótce

 • Czas:

  60 h

 • Wiek:

  od 18 lat

Zapytaj o cenę placówkę ZDZ

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prac brukarskich.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować w budownictwie. Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie prac brukarskich, wykonywania robót ziemnych i podsypek, brukowania nawierzchni z różnych materiałów, wykorzystywania odpowiednich, maszyn, urządzeń i narzędzi do wykonania odpowiednich robót, oceny przydatności materiałów pod kątem wykorzystania ich przy pracach brukarskich oraz zachowania odpowiednich zasad BHP.


Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu nadające kwalifikacje. Dodatkowo można podejść do egzaminu Krajowego Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia nabytych kwalifikacji.


Szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i nastawione jest przede wszystkim na praktyczne przygotowanie do zawodu.


Zajęcia z reguły odbywają się popołudniami lub w weekendy, ale dostosowujemy terminy i godziny zajęć do potrzeb i możliwości uczestników. Szkolenie praktyczne odbywa się na specjalnie przygotowanych stanowiskach do prac budowlanych, z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi oraz materiałów szkoleniowych.


Zakres szkolenia 

 •          Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
 •          Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
 •          Materiałoznawstwo
 •          Technologia z elementami maszynoznawstwa
 •          Wykonywanie wykopów, skarp i nasypów oraz przygotowanie podłoża do prac brukarskich
 •          Prace brukarskie i montaż nawierzchni drogowych


Warunki uczestnictwa

 •          Ukończone 18 lat
 •          Dobry stan zdrowia
 •          Zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych


Kontakt

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług