Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

 • Termin: 03 06 2019
 • Lokalizacja: Warmińsko-Mazurski ZDZ w Olsztynie
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  PRZYSPIESZONA BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E
CEL SZKOLENIA
 1. Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 2. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
 3. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
 4. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
ZAKRES SZKOLENIA ( obejmuje 35 godzin)
 • 33 godz. część specjalistyczna – teoretyczna
 • 2,5 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne w ruchu drogowym)
ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA
 1. Umożliwia podwyższenie kwalifikacji zawodowych o uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy po ukończeniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do bloku programowego D1, D, D1+E, D+E
INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 1. Wymagany minimalny wiek 21 lat.
 2. Przed rozpoczęciem kursu osoba musi posiadać: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego bloku programowego.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. Szkolenie kończy test kwalifikacyjny który przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę.
 7. Pytanie testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
 8. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.
Zgłoś sie już dziś!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -