Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy Kat. C

Cel szkolenia
 1. Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego.
 2. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym.
 3. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym.
Zakres szkolenia

20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady pomocy przedlekarskiej, budowa i eksploatacja pojazdu).
30 godz. praktycznej nauki jazdy (część praktyczna prowadzona jest w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na własnym, oświetlonym placu manewrowym przy ul. Lubelskiej 33c.

Zakres uprawnień po pozytywnie zdanym egzaminie upoważania do kierowania:
 1. pojazdem samochodowym powyżej 3500 kg
 2. pojazdem samochodowym powyżej 3500 kg z przyczepą lekką (do 750 kg)
 3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
Informacje dodatkowe, czyli krok po kroku.

1. Wiek

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat.

2. Uprawnienia kat B.

Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3.Orzeczenia lekarskie 

Lekarz uprawniony do badań kierowców wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.

4. Orzeczenie psychologiczne

Uzyskasz w  pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców i kierowców. Po przeprowadzeniu badania otrzymasz orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

5. Fotografia

Wykonaj fotografię   zgodną z § 5.1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 r. poz.231). 

Na zdjęciu ma być widać twarz przodem, podobnie jak w paszportach, kolorowa o wymiarach 3,5cm x 4,5cm

6. Numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Otrzymasz w Wydziale Komunikacji w Starostwie (jeżeli mieszaksz w powiecie)  lub Urzędzie Miasta (jeżeli mieszkasz w mieście) , wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Wydział Komunikacji w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy  przyjść do nas i …. zapisać się na kurs.

7. Szkolenie 

Po przejściu tych etapów nareszcie możesz przystąpić do aktywnej nauki na kursie

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo