Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy Kat. C, C+E

KATEGORIA C, C+E
CEL SZKOLENIA
 1. Doskonalenie znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej.
 2. Poznanie zagrożeń związanych z ruchem drogowym.
 3. Poznanie zasad postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
 4. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami).
 5. Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach.
 6. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania samochodem ciężarowym i zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego oraz ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałości, powstrzymywania się od agresji.
ZAKRES SZKOLENIA
 • 20 godz. zajęć teoretycznych kat. C (Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postepowanie w sytuacjach nadzwyczajnych).
 • 20 godzin jazdy samochodem ciężarowym kat. C (Plac manewrowy: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu; Jazda w ruchu drogowym).
 • 25 godzin jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą kat. C+E (Plac manewrowy: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu; Jazda w ruchu drogowym).

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA

 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.
 2. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy lekkiej.
 3. Uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. C łącznie z przyczepą (przyczepami).
 4. Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)  lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).
 5. Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kat. B +E.
 6. Uprawnia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy dla kat. AM

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Kurs kierowców w systemie równoległym polega na odbyciu całego szkolenia bez konieczności zdawania egzaminu państwowego po kat. C. Egzaminy zdaje się dopiero po zakończeniu całego kursu kat. C oraz kat. C+E a program szkolenia kat. C w części dotyczącej jazdy praktycznej samochodem jest skrócony o 10 godzin.
 2. Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat C, C+E minimalny wiek do kierowania wynosi 21 lat.  (Uwaga: minimalny wiek obniża się do 18 lat dla osób które uzyskały kwalifikację wstępną – kurs dla kierowców zawodowych trwający 280 godz., który kończy test kwalifikacyjny).
 3. Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny: teoretyczny oraz praktyczny.
 4. Koszt egzaminów państwowych:

Kat. C – 230 zł

Kat. C+E – 245 zł

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo