Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy Kat. C, C+E

KATEGORIA C, C+E
CEL SZKOLENIA
 1. Doskonalenie znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej.
 2. Poznanie zagrożeń związanych z ruchem drogowym.
 3. Poznanie zasad postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
 4. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami).
 5. Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach.
 6. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania samochodem ciężarowym i zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego oraz ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałości, powstrzymywania się od agresji.
ZAKRES SZKOLENIA
 • 20 godz. zajęć teoretycznych kat. C (Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postepowanie w sytuacjach nadzwyczajnych).
 • 20 godzin jazdy samochodem ciężarowym kat. C (Plac manewrowy: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu; Jazda w ruchu drogowym).
 • 25 godzin jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą kat. C+E (Plac manewrowy: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu; Jazda w ruchu drogowym).

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA

 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.
 2. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy lekkiej.
 3. Uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. C łącznie z przyczepą (przyczepami).
 4. Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)  lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).
 5. Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kat. B +E.
 6. Uprawnia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy dla kat. AM

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Kurs kierowców w systemie równoległym polega na odbyciu całego szkolenia bez konieczności zdawania egzaminu państwowego po kat. C. Egzaminy zdaje się dopiero po zakończeniu całego kursu kat. C oraz kat. C+E a program szkolenia kat. C w części dotyczącej jazdy praktycznej samochodem jest skrócony o 10 godzin.
 2. Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat C, C+E minimalny wiek do kierowania wynosi 21 lat.  (Uwaga: minimalny wiek obniża się do 18 lat dla osób które uzyskały kwalifikację wstępną – kurs dla kierowców zawodowych trwający 280 godz., który kończy test kwalifikacyjny).
 3. Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny: teoretyczny oraz praktyczny.
 4. Koszt egzaminów państwowych:

Kat. C – 230 zł

Kat. C+E – 245 zł

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo