Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy kat. AM

Cel szkolenia
 • Zdobycie wiadomości na temat przepisów i zasad ruchu drogowego oraz  zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Poznanie przepisów szczegółowych o ruchu pojazdów.
 • Poznanie zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku.
 • Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów oraz technik jazdy motorowerem.
 • Zdobycie umiejętności kierowania motorowerem.
Zakres szkolenia
 • Szkolenie teoretyczne 5 godz.
 • 1 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • Praktyczna nauka jazdy motorowerem 5 godzin jazdy ( przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, slalom wolny (jazda  pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym), slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym), jazda po łukach w kształcie cyfry  jazda w ruchu drogowym).
Zakres uprawnień po pozytywnie zdanym egzaminie upoważnia do kierowania:
 • Kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem , czterokołowcem lekkim.
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określone dla kat. AM z przyczepą.
Informacje dodatkowe, czyli krok po kroku.
 • Minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. AM to 14 lat.
 • Kurs kierowców AM może rozpocząć osoba która posiada profil kandydata nie kierowcę (PKK).
 • Osoba poniżej 18-tego roku życia powinna posiadać zgodę pisemną jednego z rodziców (opiekuna).
 • Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny
 • Koszt egzaminu państwowego: teoretyczny – 30 zł, praktyczny – 140 zł

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo