Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy kat. A1

Cel szkolenia
 • Zdobycie wiadomości na temat przepisów i zasad ruchu drogowego oraz  zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Poznanie przepisów szczegółowych o ruchu pojazdów.
 • Poznanie zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku.
 • Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów oraz technik jazdy motocyklem.
 • Zdobycie umiejętności kierowania motocyklem.
Zakres szkolenia
 • Szkolenie teoretyczne 26 godz.
 • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • Praktyczna nauka jazdy motocyklem 20 godzin jazdy ( przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, slalom wolny (jazda  pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym), slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym), ominięcie przeszkody , jazda po łukach w kształcie cyfry  8, jazda w ruchu drogowym).
Zakres uprawnień po pozytywnie zdanym egzaminie upoważnia do kierowania:
 • Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Uprawnia do kierowania motorowerem , czterokołowcem lekkim.
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określone dla kat. A1 z przyczepą.
Informacje dodatkowe, czyli krok po kroku.
 • Minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. AM to 16 lat.
 • Kurs kierowców A1 może rozpocząć osoba która posiada profil kandydata nie kierowcę (PKK).
 • Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny
 • Koszt egzaminu państwowego: teoretyczny – 30 zł, praktyczny – 180 zł

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo