Facebook: Czcionka: Kontrast:

Olsztyn CSB – planowane kursy

 • Kotły i piece na biomasę – instalacje OZE

  Kotły i piece na biomasę – instalacje OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE : kotły i piece na biomasę   Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – odnawialnych źródeł energii prowadzimy także kursy : kotły i piece …

 • TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Zakres tematyczny szkolenia  Szkolenie i egzamin zgodne z Wytycznymi W-14/IS-03 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Zapisy i szczegółowe informacje CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. Lubelska 33C 10-408 Olsztyn Telefon: 89 526 84 …

 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg

  Operator przecinarek do nawierzchni dróg

  Kurs Operator przecinarek do nawierzchni dróg  umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień Instytutu Mechanizacji i Budownictwa Skalnego w Warszawie. Kur rozpoczyna się  7 stycznia 2019 r. w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33 C Zakres tematyczny szkolenia Szczegółowe …

 • MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  Spawanie łukowe elektroda otuloną MMA-111 Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika MMA   z ang. manual metal arc weding – (IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111, IS-T-BW-xx-111) Kurs trwa  120 godzin dydaktycznych Zakres tematyczny szkolenia  …

 • Spawanie gazowe blach (311)

  Spawanie gazowe blach (311)

  Kurs spawania gazowego blach Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego W-14/IS-04 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Kurs trwa 120 godzin dydaktycznych Zapisy i szczegółowe informacje w : CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. …

 • Aktualizacja – Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  Aktualizacja – Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  EGZAMINY SPAWALNICZE – WERYFIKACJA Terminy egzaminów w roku 2019: 2019-01-03    09:00 2019-02-04   09:00 Zapraszamy także na krótkie szkolenie aktualizuje kompetencje zawodowe przed egzaminem. Szkolenie adresowane dla osób ponownie ubiegających się o świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego …

 • Operator walców drogowych

  Operator walców drogowych

  Kurs operatora walców drogowych rozpoczyna się  03 stycznia 2019 o godz. 8.00. Zakres szkolenia  Kolejny planowany termin rozpoczęcia kursu 07.luty 2019 r. Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie prowadzi także nabór na kursy Operator ładowarek, koparek, …

 • Operator wciągarek

  Operator wciągarek

  OPERATOR WCIĄGAREK  słuchacze poznają: – zasady budowy, działania wciągarek, – przepisy dozoru technicznego w zakresie wciągarek, – obowiązujące zasady bhp w czasie obsługi wciągarek. Nabędą umiejętności: – prawidłowej obsługi wciągarek, – prawidłowego reagowania w przypadku …

 • Palacz kotłów c.o. (uprawnienia elektroenergetyczne)

  Palacz kotłów c.o. (uprawnienia elektroenergetyczne)

  Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (energetycznych). Egzamin przed komisją państwową powołana  przez Prezesa Urzędu …

 • Systemy fotowoltaiczne – OZE

  Systemy fotowoltaiczne – OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE  rozpoczyna się  o godz. 8:00 Szczegółowy zakres szkolenia W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – odnawialnych źródeł energii Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie …

 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wod-kan. i c.o.

  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wod-kan. i c.o.

  Kurs 60 godzinny rozpoczyna się  o godz.8:00 na ul Lubelskiej 33c w Olsztynie Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 …

 • POMPY CIEPŁA – Monter instalacji OZE

  POMPY CIEPŁA – Monter instalacji OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE – POMPY CIEPŁA  Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji  odnawialnych źródeł energii (OZE) prowadzimy kursy : kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -