Facebook: Czcionka: Kontrast:

Palacz kotłów c.o. – kurs i egzamin

Eksploatacja urządzeń energetycznych – palacz c.o.

Cel kursu

Kurs przygotowuje do egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (energetycznych).

Informacje organizacyjne

Egzamin przed komisją państwową powołana  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnego zdania egzaminu nadanie uprawnień kwalifikacyjnych (Świadectwo kwalifikacyjne).

Opłata za egzamin – poza opłatą za kurs wynoszącą 430,00 zł, pobierana jest jeszcze dodatkowa opłata za egzamin kwalifikacyjny i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.  Kurs trwa 16 godzin

Zakres szkolenia

1. Podstawy techniki cieplnej
2. Bhp i ppoż
3. Wymagania techniczne dla kotłowni
4. Kotły wodne i parowe opalane paliwami płynnymi
5. Aparatura kontrolno – pomiarowa, wyposażenie oraz zabezpieczenia kotłów opalanych gazem oraz olejem opałowym
6. Warunki techniczne budowy kotłowni opalanych gazem i olejem opałowym
7. Kotły wodne oraz parohttp://csb.olsztyn.pl/strona-glowna.htmlwe opalane paliwami stałymi
8. Armatura kontrolno – pomiarowa, zabezpieczenia kotłów niskoparametrowych opalanych paliwami stałymi

Zobacz również

  • Kadry i płace

    Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo