Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator koparkoładowarek

Kurs możliwością refundacji 50 lub 80 % kosztów w ramach usług rozwojowych

Cel szkolenia

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i zachowania  zasad bezpieczeństwa wykonywania prac obowiązujących w zawodzie operatora koparkoładowarki. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania uprawnień operatora koparkoładowarki.

Informacje organizacyjne

Warunkiem przyjęcia na kurs jest: aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające , że kandydat może wykonywać zawód operatora koparkoładowarki.   Szkolenie trwa 134 godziny. Szkolenie zgodnie z aktualnie obowiązującym programem nauczania zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Zakres szkolenia 

 1.  BHP
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 3. Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek
 4. Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami
 5. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

 

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej  a po zdaniem egzaminie uprawnienia operatora koparkoładowarek.

 

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo