Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator koparkoładowarek

Kurs możliwością refundacji 50 lub 80 % kosztów w ramach usług rozwojowych

Cel szkolenia

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i zachowania  zasad bezpieczeństwa wykonywania prac obowiązujących w zawodzie operatora koparkoładowarki. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania uprawnień operatora koparkoładowarki.

Informacje organizacyjne

Warunkiem przyjęcia na kurs jest: aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające , że kandydat może wykonywać zawód operatora koparkoładowarki.   Szkolenie trwa 134 godziny. Szkolenie zgodnie z aktualnie obowiązującym programem nauczania zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Zakres szkolenia 

 1.  BHP
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 3. Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek
 4. Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami
 5. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

 

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej  a po zdaniem egzaminie uprawnienia operatora koparkoładowarek.

 

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo