Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E

CEL SZKOLENIA
 1. Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 2. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
 3. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
 4. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
ZAKRES SZKOLENIA ( obejmuje 70 godzin)
 • 65 godz. część specjalistyczna – teoretyczna
 • 5 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne w ruchu drogowym)
ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA
 1. Umożliwia podwyższenie kwalifikacji zawodowych o uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy po ukończeniu kwalifikacji wstępnej do bloku programowego D1, D, D1+E, D+E
INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 1. Wymagany minimalny wiek 21 lat.
 2. Przed rozpoczęciem kursu osoba musi posiadać: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego bloku programowego.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. Szkolenie kończy test kwalifikacyjny który przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę.
 7. Pytanie testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
 8. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo