Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E

CEL SZKOLENIA
 1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
 4. Zdobycie umiejętności zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
 5. Zdobycie umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
 6. Poznanie znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
 7. Zdobycie umiejętności oceny sytuacji awaryjnych oraz zachowania w sytuacjach krytycznych.
 8. Zdobycie umiejętności zachowania poprawiającego wizerunek przewoźnika.
 9. Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 10. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
 11. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
 12. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
ZAKRES SZKOLENIA ( obejmuje 140 godzin)
 • 97 godz. część podstawowa – teoretyczna
 • 33 godz. część specjalistyczna – teoretyczna
 • 8 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne w ruchu drogowym)
 • 2 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych) lub 1 godz. z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym TS-10
ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA
 1. Uprawnia do wykonywania pracy kierowcy zawodowego w zakresie uprawnień zgodnym z posiadanym prawem jazdy.
INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 1. Wymagany minimalny wiek 21 lat.
 2. Przed rozpoczęciem kursu osoba musi posiadać: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego bloku programowego.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. Szkolenie kończy test kwalifikacyjny który przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę.
 7. Pytanie testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
 8. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo