Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym z egzaminem - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Instalatorstwo

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym z egzaminem

 • Termin:

  15.02.2024

 • Czas:

  8 h

 • Wiek:

  od 18 lat

 • Miejsce:

  ul. Olsztyńska 17, 14-100 Ostróda

974,20 zł


Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki – grupa uprawnień G2.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. 

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z techniki cieplnej, prawa energetycznego i przepisów UDT, rodzajów palenisk, budowy i zasad eksploatacji kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz zasad bezpieczeństwa. 

Program kursu został opracowany w oparciu o wytyczne do egzaminu kwalifikacyjnego i przepisy bezpieczeństwa. 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, a po pozytywnie zdanym egzaminie przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru we wskazanym zakresie uprawnień, ważne na terenie Polski przez 5 lat. 

Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia z reguły odbywają się popołudniami lub w weekendy, ale dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości uczestników. 

Kurs można realizować stacjonarnie lub on-line – przy pomocy prostej platformy, która nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania i umożliwia komunikację z wykładowcą w czasie rzeczywistym. 

Słuchacze otrzymują na własność notatnik, długopis i materiały szkoleniowe zgodne z tematyką kursu w wersji elektronicznej lub papierowej. 

Zakres szkolenia

 • Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
 • Paleniska rusztowe i komorowe
 • Paliwa stałe, ciekłe, gazowe i przebieg procesu spalania
 • Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi (akp i automatyka)
 • Zasady eksploatacji kotłów
 • Zabezpieczenia kotłów
 • Przepisy bezpieczeństwa, prawa energetycznego i UDT

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat

Kontakt

Kamil Brzozowski

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług