Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obsługa podestów ruchomych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa podestów ruchomych

 • Termin:

  15.07-25.07.2024

 • Czas:

  35 h

 • Wiek:

  od 18 lat

 • Miejsce:

  ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn

1 200,00 zł

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych (kat. IP)

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przygotowaniem do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, oraz do wykonywania pracy operatora podestu ruchomego przejezdnego. Zajęcia z reguły odbywają się popołudniami lub w weekendy, ale dostosowujemy terminy i godziny zajęć do potrzeb i możliwości uczestników. Szkolenie praktyczne odbywa się na sprzęcie wypożyczonym. Kurs trwa 35 godzin dydaktycznych. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, oraz po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego świadectwo kwalifikacyjne do obsługi podestu ruchomego przejezdnego.

Szkolenie trwa 6 dni. Zajęcia odbywają się popołudniami. 

Słuchacze otrzymują na własność notatnik, długopis i materiały szkoleniowe w wersji papierowej.


Cena zawiera opłatę za kurs, opłatę egzaminacyjną, materiały szkoleniowe.


Zakres szkolenia

 • Wiadomości ogólne
 • Budowa części mechanicznej podestu ruchomego
 • Budowa części elektrycznej podestu ruchomego. Zasilanie, napęd i sterowanie
 • Budowa części pneumatycznej i hydraulicznej
 • Urządzenia bezpieczeństwa
 • Obsługa podestu ruchomego
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat
 • Dobry stan zdrowia
 • Zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

Kontakt

Dorota Chendoszko-Piątek

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług