Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Instalatorstwo

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

 • Termin:

  14.06-25.06.2024

 • Czas:

  24 h

 • Wiek:

  od 18 lat

 • Miejsce:

  ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

500,00 zł

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki – grupa uprawnień G1.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych. Ukończenie kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej budowy, montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej i/lub przepisów dodatkowych dotyczących dozoru. Program kursu został opracowany w oparciu o wytyczne do egzaminu kwalifikacyjnego i przepisy bezpieczeństwa. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, a po pozytywnie zdanym egzaminie przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru we wskazanym zakresie uprawnień, ważne na terenie Polski przez okres 5 lat. 

Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (3 dni). 

Uczestnicy szkolenia otrzymują na własność notatnik, długopis.

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Po egzaminie wydawane jest świadectwo kwalifikacji.

Zakres szkolenia

 • Budowa, montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej
 • Przepisy dodatkowe dla dozoru

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat


Kontakt

Joanna Czeszejko – Maczassek

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług