Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń energetycznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Instalatorstwo

Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń energetycznych

 • Termin:

  17.02-18.02.2024

 • Czas:

  16 h

 • Wiek:

  od 18 lat

 • Miejsce:

  ul. Barke 2, 13-100 Nidzica

475,80 zł

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych. Ukończenie kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej budowy, montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej i/lub przepisów dodatkowych dotyczących dozoru. Program kursu został opracowany w oparciu o wytyczne do egzaminu kwalifikacyjnego i przepisy bezpieczeństwa. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, a po pozytywnie zdanym egzaminie przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru we wskazanym zakresie uprawnień, ważne na terenie Polski przez 5 lat. 

Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni). 

Słuchacze otrzymują na własność notatnik, długopis.


Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Po zakończeniu egzaminu wydawane jest świadectwo kwalifikacji.

Zakres szkolenia

 • Budowa, montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej
 • Przepisy dodatkowe dla dozoru

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat

Kontakt

Angelika Tomasik

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług