Facebook: Czcionka: Kontrast:

KKZ- kwalifikacyjne kursy zawodowe

To kursy realizowane zgodnie z programem kształcenia branżowego w zakresie jednej kwalifikacji w danym zawodzie w oparciu o obowiązujące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Adresowane są do osób dorosłych zainteresowanych pozaszkolnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwent kursu kwalifikacyjnego  po zdanym egzaminie – przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży – uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Kursy kwalifikacyjne w zależności od rodzaju kwalifikacji mogą trwać od jednego do czterech semestrów, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Informacje i zapisy w:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizuje Szkoła Policealna w Olsztynie

TECHNIK HOTELARSTWA
 • Kwalifikacja T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 
 • Kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
 • Kwalifikacja T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  
 • Kwalifikacja T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • Kwalifikacja  B.8 Wykonywanie robót związanych z budowa i remontem sieci komunalnych
 • Kwalifikacja B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • Kwalifikacja B.27 Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 
TECHNIK ELEKTRYK
 • Kwalifikacja E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 
 • Kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych
POZOSTAŁE
 • Wykonywanie robót związanych z  budową montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (Kwalifikacja  BD.05 w zawodzie : Monter sieci i instalacji sanitarnych -712618 oraz w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej – 311218)
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja BD.17. w zawodzie : Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -311913)
 • Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych  (kwalifikacja BD.22.  w zawodzie: Technik inżynierii sanitarnej- 311218)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu instalatorstwa , elektroenergetyki i budownictwa są  prowadzone w oparciu o własne zaplecze warsztatowe i poligonowe zlokalizowane Centrum Szkoleń Branżowych w  Olsztynie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Planowane kursy


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo