Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierownik wypoczynku

Kurs  jest adresowane do osób niekaranych, pełnoletnich posiadających wykształcenie średnie i trzy letnie  doświadczenia wychowawczo-opiekuńcze spełniająca warunki art. 92p ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania, organizacji pracy i prowadzenia bezpiecznego wypoczynku w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

 Informacje organizacyjne

Szkolenie  obejmuje 10 godzin zajęć dydaktycznych  prowadzonych w formie wykładów teoretycznych  oraz zajęć praktycznych.

Zakres szkolenia 

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku , w tym obowiązujące przepisy.
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi , elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia obligatoryjny egzamin wewnętrzny.

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.  poz. 452).  Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawnia organizatora wypoczynku do delegowania absolwenta szkolenia na stanowisko kierownika wypoczynku.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo